Texnologiya nədir?

Geniş mənada “texnologiya” praktiki məsələlərin həlli üçün elmi biliklərin tətbiqidir. Buraya istənilən fəaliyyət sahəsində istifadə olunan metodlar, alətlər, materiallar toplusu, habelə istehsal üsullarının elmi təsviri daxildir.

Texnologiya növləri:

 1. İstehsal: malların hazırlanması üsulları və prosesləri.
 2. İnformasiya: məlumatın işlənməsi, saxlanması və ötürülməsi üçün üsullar və alətlər.
 3. Sosial: cəmiyyətin təşkili və idarə edilməsi üsulları.
 4. Biotexnologiya: müxtəlif problemləri həll etmək üçün canlı orqanizmlərdən və onların məhsullarından istifadə üsulları.
 5. Nanotexnologiya: atom və molekulyar səviyyədə maddə ilə işləmə üsulları.

Texnologiyanın cəmiyyətə təsiri:

Texnologiya insan həyatının bütün sahələrində böyük rol oynayır.

Onlar:

 1. Əmək məhsuldarlığını artırır.
 2. Həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
 3. İnkişaf üçün yeni imkanlar yaradır.
 4. Dünya haqqında fikirlərimizi dəyişdirir.

Müasir texnologiyalara nümunələr:

 • Süni intellekt.
 • Əşyaların interneti.
 • Böyük data.
 • Robotexnika.
 • 3D çap.

Texnologiyanın inkişafı:

Texnologiyalar daim inkişaf edir. Bu sayədə baş verir:

 • Elmi kəşflər.
 • Texniki nailiyyətlər.
 • Tədqiqat və inkişafa investisiyalar.
 • Cəmiyyətin yeni ehtiyaclarının yaranması.

Texnologiyanın gələcəyi:

Gələcəkdə hansı texnologiyaların üstünlük təşkil edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Amma əminliklə deyə bilərik ki, onlar daha da güclü, effektiv və sərfəli olacaqlar.

Və unutmayaq ki, texnologiya dünyanı yaxşılığa doğru dəyişə biləcək güclü bir vasitədir. Ondan ağıllı və məsuliyyətlə istifadə etmək vacibdir.